Van Swieten sciety

                                                        van swieten society

Vriendenkring Van Swieten Society

Privé personen
‘Vriend/vriendin’
Basis pakket. Jaarbijdrage naar wens, suggestie minimaal € 35 per jaar
Mogelijke Voordelen voor de ‘Vriend/vriendin’:

1. Voorkeursplaatskeuze in zalen en bij concerten waar dat organisatorisch mogelijk is. Met aanbeveling van de musici. Hierdoor wordt een advies van een expert op persoonlijke basis ervaren en een meer intieme band met musicus, instrument en zaal gecreëerd.
2. De algemene nieuwsbrief aan het gehele adressenbestand wordt voor leden uitgebreid met wat meer persoonlijke gegevens of ‘expert opinions’.
3. ‘Meet the instrument’ in kleine groepen.
4. Persoonlijke ontmoetingen met de musici.
5. De mogelijkheid om gesigneerde CD’s te kopen en met een persoonlijke boodschap van een musicus.
6. De mogelijkheid tot voorinschrijving van nieuwe CD’s met korting en ‘eerste overhandiging/primeur’.

‘Kapellmeister’
Vanaf € 250 per jaar of doeldonatie van € 500
Voordelen van gewone vriend/vriendin, plus:

De mogelijkheid om, naast een gewoon abonnement, enkele vrijkaartjes per jaar te ontvangen. Dus u kunt bijvoorbeeld 2 extra gasten meenemen als u zelf al een abonnement heeft. Of, als u een abonnement in Utrecht heeft, kunt u ook naar een voorstelling in Amsterdam gaan. Of, u kunt naar een uitvoering van VSS gaan die niet in uw normale abonnement zit. Of, als u geen abonnementhouder bent, kunt u toch naar een paar concerten gaan.

1. Een meer persoonlijke ‘meet and greet’ bijvoorbeeld het bijwonen van een repetitie.
2. Gesigneerde CD met extra korting (voor de nieuwste CD, alleen per voor-inschrijving).

‘Baron Van Swieten van de 21e Eeuw’
(een echte Maecenas)
€ 2500 per jaar

Alle bovenstaande mogelijkheden plus het organiseren eens per jaar van een eigen concert. VSS geeft dan een concert, programmering eventueel in overleg met de ‘Barones/Baron, Douairiere’, voor zijn/haar gasten op een plaats binnen Nederland. Eventuele extra kosten voor reiskosten buiten Nederland (misschien Monaco of Tokyo), zaalhuur, drank en catering zijn voor rekening van de ‘Baron’. Zij/hij krijgt een dag ‘de musici en hun muziek’. De organisatie wordt desgewenst geheel door de Stichting VSS geregeld. In overleg kunnen tegen ‘meerprijs’ meerdere concerten georganiseerd worden. Daarnaast heeft de ‘Baron’ natuurlijk altijd voorrecht voor het verkrijgen van kaartjes, rechtstreeks contact met de VSS, die in principe zullen proberen al zijn/haar muzikale wensen te vervullen.

Eventueel een masterclass (of zelf meespelen of meerepeteren) voor een door de ‘Baron’ aangewezen persoon of enkele personen, bijvoorbeeld hij/zij zelf of familieleden, is ook mogelijk.

Als geen gebruik gemaakt wordt van het recht een eigen concert te organiseren, c.q. uit een bestaande reeks een extra ‘voorstelling’ te kiezen, kan ook geopteerd worden voor vrijkaartjes in een bestaande concertreeks met een maximum volgens nadere afspraak, mits en voor zover er voldoende ruimte in de zaal is, rekening houdend met voorverkochte abonnementen.

Zakelijke Sponsors

Hoofdsponsor
Bedrag nader te bepalen, maar meer dan € 5000
Logo samen met VSS logo prominent op website, nieuwsbrief, flyers, zaal aankondigingen, posters, CD’s etc. Zo mogelijk noemen op radio en tv.
Recht op eigen concert(en) (vgl Robeco zomerconcerten in Concertgebouw). Recht op een aantal vrijkaartjes. Speciale lezingen en soortgelijke bijeenkomsten met VSS-leden.

Sponsors en subsidiegevers: volgens individuele afspraken en aanvragen.

De stichting Van Swieten Society is aangemerkt als goed doel met een ANBI status, een Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Wat betekent onze ANBI status voor u?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. (zie Belastingdienst.nl)
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor details zie: tips voor culturele ANBI voor particulieren.

Dat wil zeggen, dat u als Vriend, Kapelmeister of Baron van Swieten fiscaal gunstig kunt geven:
– u kunt uw gift in principe van de inkomstenbelasting aftrekken. Hierdoor schenkt u de Van Swieten Society meer dan dat het u netto kost.
– dat de Stichting de Van Swieten Society geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Beleidsplan 2014-2019
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014


Jaarverslag Van Swieten Society 2016

In 2016 heeft de VSS de volgende vijf programma’s gespeeld in 16 concerten:

 

Hongaarse Dansen

Vrijdag 29 januari 2016 Amsterdam Waalse Kerk
Maandag 1 februari 2016 Utrecht TivoliVredenburg
Zondag 7 februari 2016 Vlaardingen Hosman Frères

 

Haydn – Die Sieben Lezte Worte

Zaterdag 12 maart 2016 Capelle ad IJssel, Dorpskerk
Vrijdag 18 maart 2016 Amsterdam Waalse Kerk
Zaterdag 19 maart 2016 Heemstede Oude Kerk
Zondag 20 maart 2016 Den Bosch Toonzaal
Maandag 21 maart 2016 Utrecht TivoliVredenburg

 

Gevoelige Snaren

Zaterdag 9 april 2016 Katwijk Soefietempel
Vrijdag 15 april 2016 Amsterdam Waalse Kerk
Maandag 18 april 2016 Utrecht TivoliVredenburg

 

Mozart, bron van de Romantiek

Vrijdag 22 april 2016 Middelburg Lutherse Kerk
Zaterdag 23 april 2016 Buren St Lambertuskerk
Zaterdag 30 april 2016 Apeldoorn ’t Loo

 

Schotse Hooglanders

zondag 27 november 2016 Amsterdam Waalse Kerk
maandag 28 november 2016 Utrecht Tivoli Vredenburg

 

Het bezoekersaantal in TivoliVredenburg in Utrecht neemt toe. De organisatie heeft daarom voor het tweede achtereenvolgende jaar onze uitkoopsom verhoogd. Onze serie in Utrecht bestaat in 2017 twintig jaar. Dit is het moment om onze groeiende populariteit in Utrecht te verzilveren door middel van een Mozart Festival, te houden in het najaar van 2017. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met TivoliVredenburg.
De verhuizing van onze Amsterdamse serie naar de Waalse Kerk heeft nog niet de publiekstoeloop opgeleverd die we hadden gehoopt; het aantal bezoekers bleef op maximaal 50 steken. Wij voeren gesprekken met de organisatie, die flink wat opstartproblemen had, om de zichtbaarheid en algemene publiciteit in dit toeristisch populaire gebied te vergroten en hebben goede hoop dat dat ons bezoekersaantal weer boven de 100 zal laten stijgen. Onze inkomsten in Amsterdam vallen daardoor tegen en de musici verdienen voor deze concerten dan ook vrijwel niets.

Het aantal concerten is toegenomen ten opzichte van 2015. Onze programmering voor 2017 wordt door sommige zalen als te eclectisch ervaren, reden dat de speellijst voor 2017 er wat mager uitziet. In 2018 zullen we teruggaan naar meer toegankelijke programma’s die we dan ook hopelijk aan meer zalen zullen kunnen verkopen.

In 2016 hebben twee vaste spelers het ensemble verlaten: fluitiste Marion Moonen en cellist Job ter Haar, beide vanwege drukke andere werkzaamheden en nieuwe keuzes in hun carrière. Beiden waren al meer dan 15 jaar aan de VSS verbonden. 2017 is het jaar waarin we verschillende cellisten auditeren in opeenvolgende programma’s en tegen de zomer van 2017 een keuze maken voor een nieuwe vaste cellist. We spelen voorlopig programma’s zonder fluit.

De uitgestelde CD-opname (was gepland in 2015) is vanwege de personele wisselingen nogmaals uitgesteld en is nu voorzien voor de eerste helft van 2018.

De Vriendenkring functioneert goed en trekt nu ook autonoom leden aan. De inkomstenbron uit lidmaatschapsgelden stelt ons in staat wellicht nog een CD op te nemen of andere kleine risicodragende activiteiten op te zetten

Het betrokken bestuur komt ca. elke twee maanden bij elkaar en speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de activiteiten, checken van de realiteitszin van artistieke voorstellen, en in algemene zin bij het inspireren van het ensemble. Daarbij nemen bestuursleden ook verschillende administratieve werkzaamheden op zich, bijvoorbeeld het opschonen van email-adressenlijsten. Secretaris Marijke Janssen doet een deel van de publicitaire taken. Voorzitter Hanno Riedlin is tweede penningmeester en samen met Heleen Hulst handtekeninggerechtigd en controleur van de financiële gang van zaken.
VSS leden zijn actief in het dagelijkse management:
Bernadete Verhagen: publiciteit, artistieke commissie, subsidie aanvragen, organisatie van repetities
Heleen Hulst: financiën, contract besprekingen, nota’s sturen, uitbetalingen, BTW en jaarrekeningen, artistieke commissie, subsidie aanvragen
Bart van Oort: artistieke commissie, subsidie aanvragen, teksten en toelichtingen.

De organisatie van het Mozart Festival in Oktober 2017 in TivoliVredenburg ligt bij deze drie musici, in samenwerking met TV.

 


Jaarverslag Van Swieten Society 2015

In 2015 heeft de VSS vijf programma’s gepresenteerd in 9 concerten.

Het jaar begon met een feestelijk Nieuwjaarsconcert ‘Klassieke Dansmeesters’ in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De opkomst was zeer goed, er waren 245 mensen. De musici en dansers zijn allen gehonoreerd met de maximale vrijwilligersvergoeding.

Hierna volgden nog 3 programma’s in de reguliere series.
–  Lieder ohne Worte rondom Felix Mendelssohn
concerten in Amsterdam en Utrecht
De romantiek begint bij Beethoven
concerten in Amsterdam en Utrecht
Mozart bron van de Romantiek
concerten in Amsterdam, Utrecht en Tholen

Het jaar werd afgesloten met een concert in het Beethovenhaus in Bonn. Dit concert was naar aanleiding van ons succesvolle Beethoven Weekend in het Muziekgebouw aan ’t IJ (2 en 3 mei 2014), op uitnodiging van Martella Gutierrez-Denhoff en in samenwerking met het Ferdinand Ries gezelschap.

Na twee seizoenen in het Muziekgebouw te hebben gespeeld is besloten om naar een andere locatie om te zien. De publieksopkomst viel tegen in dit bolwerk van de hedendaagse muziek.
Gelukkig werd vrij snel een nieuwe plek gevonden: de Waalse Kerk in Amsterdam. Daar werd juist op dat moment nieuw leven geblazen in de programmering. Afgesproken werd om op partage-basis te beginnen.

Het aantal concerten dit jaar was minder dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de opstartproblemen na de opheffing van Musica Classica. De spelers doen nu alles zelf en het was nog even zoeken naar een goede taakverdeling en planning.  In seizoen 2016 staan er inmiddels beduidend meer concerten gepland.

De CD-opname die gepland was in 2015  is uitgesteld tot volgend seizoen.

In 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden:
– Miek Heuting heeft het bestuur verlaten, Marijke Janssens is toegetreden tot het bestuur en heeft haar taak als secretaris overgenomen
– Ook Bernadette Verhagen heeft het bestuur verlaten. Haar functie van voorzitter is overgenomen door de reeds zittende bestuurder Hanno Riedlin
– Frank Mulder heeft zich bij het bestuur aangesloten

Er is door het bestuur een Vriendenkring opgezet waarvoor een aantal vriendendagen zijn georganiseerd.

In 2015 heeft de VSS de ANBI-status ontvangen.