Van Swieten Society

                                                        

Vriendenkring Van Swieten Society

Privé personen
‘Vriend/vriendin’
Basis pakket. Jaarbijdrage naar wens, suggestie minimaal € 35 per jaar
Mogelijke Voordelen voor de ‘Vriend/vriendin’:

1. Voorkeursplaatskeuze in zalen en bij concerten waar dat organisatorisch mogelijk is. Met aanbeveling van de musici. Hierdoor wordt een advies van een expert op persoonlijke basis ervaren en een meer intieme band met musicus, instrument en zaal gecreëerd.
2. De algemene nieuwsbrief aan het gehele adressenbestand wordt voor leden uitgebreid met wat meer persoonlijke gegevens of ‘expert opinions’.
3. ‘Meet the instrument’ in kleine groepen.
4. Persoonlijke ontmoetingen met de musici.
5. De mogelijkheid om gesigneerde CD’s te kopen en met een persoonlijke boodschap van een musicus.
6. De mogelijkheid tot voorinschrijving van nieuwe CD’s met korting en ‘eerste overhandiging/primeur’.

‘Kapellmeister’
Vanaf € 250 per jaar of doeldonatie van € 500
Voordelen van gewone vriend/vriendin, plus:

De mogelijkheid om, naast een gewoon abonnement, enkele vrijkaartjes per jaar te ontvangen. Dus u kunt bijvoorbeeld 2 extra gasten meenemen als u zelf al een abonnement heeft. Of, als u een abonnement in Utrecht heeft, kunt u ook naar een voorstelling in Amsterdam gaan. Of, u kunt naar een uitvoering van VSS gaan die niet in uw normale abonnement zit. Of, als u geen abonnementhouder bent, kunt u toch naar een paar concerten gaan.

1. Een meer persoonlijke ‘meet and greet’ bijvoorbeeld het bijwonen van een repetitie.
2. Gesigneerde CD met extra korting (voor de nieuwste CD, alleen per voor-inschrijving).

‘Baron Van Swieten van de 21e Eeuw’
(een echte Maecenas)
€ 2500 per jaar

Alle bovenstaande mogelijkheden plus het organiseren eens per jaar van een eigen concert. VSS geeft dan een concert, programmering eventueel in overleg met de ‘Barones/Baron, Douairiere’, voor zijn/haar gasten op een plaats binnen Nederland. Eventuele extra kosten voor reiskosten buiten Nederland (misschien Monaco of Tokyo), zaalhuur, drank en catering zijn voor rekening van de ‘Baron’. Zij/hij krijgt een dag ‘de musici en hun muziek’. De organisatie wordt desgewenst geheel door de Stichting VSS geregeld. In overleg kunnen tegen ‘meerprijs’ meerdere concerten georganiseerd worden. Daarnaast heeft de ‘Baron’ natuurlijk altijd voorrecht voor het verkrijgen van kaartjes, rechtstreeks contact met de VSS, die in principe zullen proberen al zijn/haar muzikale wensen te vervullen.

Eventueel een masterclass (of zelf meespelen of meerepeteren) voor een door de ‘Baron’ aangewezen persoon of enkele personen, bijvoorbeeld hij/zij zelf of familieleden, is ook mogelijk.

Als geen gebruik gemaakt wordt van het recht een eigen concert te organiseren, c.q. uit een bestaande reeks een extra ‘voorstelling’ te kiezen, kan ook geopteerd worden voor vrijkaartjes in een bestaande concertreeks met een maximum volgens nadere afspraak, mits en voor zover er voldoende ruimte in de zaal is, rekening houdend met voorverkochte abonnementen.

Zakelijke Sponsors

Hoofdsponsor
Bedrag nader te bepalen, maar meer dan € 5000
Logo samen met VSS logo prominent op website, nieuwsbrief, flyers, zaal aankondigingen, posters, CD’s etc. Zo mogelijk noemen op radio en tv.
Recht op eigen concert(en) (vgl Robeco zomerconcerten in Concertgebouw). Recht op een aantal vrijkaartjes. Speciale lezingen en soortgelijke bijeenkomsten met VSS-leden.

Sponsors en subsidiegevers: volgens individuele afspraken en aanvragen.

De stichting Van Swieten Society is aangemerkt als goed doel met een ANBI status, een Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Wat betekent onze ANBI status voor u?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. (zie Belastingdienst.nl)
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor details zie: tips voor culturele ANBI voor particulieren.

Dat wil zeggen, dat u als Vriend, Kapelmeister of Baron van Swieten fiscaal gunstig kunt geven:
– u kunt uw gift in principe van de inkomstenbelasting aftrekken. Hierdoor schenkt u de Van Swieten Society meer dan dat het u netto kost.
– dat de Stichting de Van Swieten Society geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.